Kérdése van? Írjon nekünk: partnerprogram@austrotherm.hu

Menü

Austrotherm - Részvételi Szabályzat

Austrotherm Partnerprogram - Részvételi Szabályzat

 

Frissítve: 2023.08.21.

        1.    Szervezők:

Név: Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó Kft.

Rövidített cégnév: Austrotherm Kft.

továbbiakban: Austrotherm Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-001692

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.

Adószám: 10489828-2-08

 

A Partnerprogram végrehajtásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az alábbi cég   látja el:

Név: Droid Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Droid Group Kft.

továbbiakban: Lebonyolító

Cégjegyzékszám: 13-09-167289

Székhely: 2040 Budaörs, Tüske utca 1.

Adószám: 24780490-3-13

 

 1. Austrotherm  Partnerprogram

             Weboldal

Az Austrotherm Partnerprogram (továbbiakban: Partnerprogram) a https://austrothermpartnerprogram.hu/ cím alatt érhető el.

            A Partnerprogram célja: A Partnerprogram  az Austrotherm Kft. kereskedő partnerei számára készített online pontgyűjtő rendszer, amelyben a regisztrált résztvevőknek (továbbiakban: résztvevők) lehetőségük van az Austrotherm Kft. termékeivel kapcsolatos információgyűjtésre, hírek olvasására és tananyagok elsajátítására, amelyek elősegítik mindennapi munkájukat, az érdeklődők és a vevők kiszolgálását.

A Partnerprogram  időtartama: A Partnerprogram kampányidőszakokban aktív, a pontgyűjtő időszakokről Austrotherm Kft. a kampány indulását megelőzően tájékoztatja partnereit.  A Partnerprogram befejezéséről az Austrotherm Kft., vagy megbízottja (Droid Group Kft.) legalább 30 nappal a program befejezését megelőzően értesítést küld a résztvevők számára és a Partnerprogram weboldalán tájékoztatást helyez el erről. A Partnerprogram befejezése után pont már nem gyűjthető, az összegyűjtött pontok nem válthatók be. A pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért az Austrotherm Kft. a felelősségét kizárja.

 

 1. Részvételi feltételek

 

A Partnerprogramhoz való csatlakozás ingyenes és önkéntes.

A Partnerprogramhoz résztvevőként csatlakozhatnak az Austrotherm Kft. kereskedő partnereinek munkatársai.

 

Regisztráció

A Partnerprogramban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő e-mailben megadja a következő adatait: keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám, születési idő, lakcím, kereskedő adatai (neve, címe).

Az e-mailt a megadott e-mail címre kell megküldeni.

Az e-mail megküldésével a jelentkező automatikusan elfogadja a Részvételi feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót. Az e-mail készhezvétele után, amennyiben a jelentkező minden szükséges adatot megadott, az Austrotherm Kft. a megadott e-mail címre megküldi a jelentkezőnek a részvételhez szükséges felhasználónevet és jelszót.

Az első belépést követően lehetőség van a jelszó megváltoztatására.

Résztvevő (felhasználó) törlése

 A résztvevő a Partnerprogramból törlésre kerül, amennyiben:

 1.  Amennyiben az Austrotherm Kft. arról értesül, hogy a résztvevő már nem az Austrotherm Kft. kereskedőpartnerének munkatársa.
 2.  Amennyiben a résztvevő ezt kifejezetten kéri.
 3. Amennyiben a Partnerprogramból a résztvevő kizárásra kerül.

A résztvevő törléséről e-mailben értesül, a törlés időpontjában pontjai elvesznek és nem beválthatóak. A résztvevő törlésével, illetve a pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért az Austrotherm Kft. a felelősségét kizárja.

 1. Pontgyűjtés

 A résztvevők az alábbi módon gyűjthetnek pontot:

 1. Új hírek olvasása.
 2. Oktatási anyagok olvasása és hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása.
 3. Kereskedések a programban meghirdetett termékek vásárlása után

A hírolvasásért, illetve az oktatási anyagokkal kapcsolatos kérdésekre adott helyes válaszért pontot lehet szerezni. Az adott tevékenység pontértékét az Austrotherm Kft. határozza meg.

 1. Pontbeváltás

 A pontok csak és kizárólag a Partnerprogram weboldalán feltüntetett ajándéktárgyakra válthatóak be, készpénzre nem válthatók be. A pontok másra át nem ruházhatók.

Amennyiben a résztvevő nem rendelkezik az ajándéktárgy megszerzéséhez előírt mennyiségű ponttal, nincs lehetőség a hiányzó pontok pénzbeli  megváltására.

Az Austrotherm Kft. az egyes ajándéktárgyakhoz rendelt pontértéket bármikor módosíthatja.

A beváltható ajándéktárgyakról szóló képek illusztrációnak tekintendők.

 

 1. Ajándéktárgyak

             Kézbesítés:

Az ajándéktárgyakat az Austrotherm Kft. értékesítő kollégáin keresztül, személyesen, vagy futárral juttatja el a résztvevőnek megadott címre.

Az Austrotherm Kft. az ajándéktárgy kézbesítését egyszer kísérli meg, amennyiben az átadás sikertelen, azt követően az ajándéktárgy átvehető az a 9028 Győr, Fehérvári u. 75. szám alatt. Az ajándéktárgy 30 napon belül átvehető.

Az ajándéktárgyak kézbesítésével járó költséget az Austrotherm Kft. viseli.

A szállítási idő a pontok beváltásától számított maximum 7 hét. az Austrotherm Kft. fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás idejére vonatkozóan a résztvevő értesítése mellett ettől eltérő határidőt jelöljön meg.

         Szavatosság, jótállás

Az Austrotherm Kft. az ajándéktárgyak tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fennálló szavatossági jogait, illetve – jótállás esetén – jótállási jogait a résztvevőre ruházza át. Ennek megfelelően a résztvevő a beváltott ajándéktárggyal kapcsolatos valamennyi igényét Megbízottjával, a Droid Group Kft. -vel, illetve – jótállás esetén – a jótállásra kötelezettel szemben érvényesítheti. A résztvevő ezt a jogátruházást a jelentkezés beküldésével kifejezetten elfogadja.

Az ajándéktárgyakra a magyar jogszabályok szerinti jótállás vonatkozik.

 

 1. Egyebek

Kizárás a Partnerprogramból: Amennyiben valamely résztvevő a Részvételi Szabályzatot megsérti, a Partnerprogramban való részvétellel visszaél, az Austrotherm Kft. jogosult a résztvevőt azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül kizárni. Ez esetben a résztvevő összegyűjtött pontjai törlésre kerülnek. Ezzel kapcsolatos mindennemű jogvita kizárt.

Technikai háttér: A résztvevők tudomásul veszik, hogy a weboldal használata a kiszolgáló technológia függvénye. A weboldal használatát - pontszerzés, vásárlás stb. - kedvezőtlenül befolyásolhatja például a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, illetve a hálózati leterheltség. az Austrotherm Kft. és a Droid Group Kft. a technikai problémákból eredő mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi Szabályzat módosítása: Az Austrotherm Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen részvételi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A részvételi szabályzat utolsó módosításának dátumát a „Frissítve” sor tartalmazza. Amennyiben a résztvevő nem kéri adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosított részvételi szabályzatot.